OOU

Weitere Informationen

Bližšie infor­mácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom sú k dispozícii na person­álnom oddelení.

Further infor­mation on the processing of personal data by the camera system is available at the personnel department.

Weitere Infor­ma­tionen zur Verar­beitung perso­n­en­be­zo­gener Daten durch das Kamerasystem erhalten Sie in der Person­al­abteilung.


Pankl Automotive Slovakia s.r.o.
Práznovská cesta 4707/​10
SK-955 01 Topoľčany
oou@pankl.com